Logokonkurranse

For elevbedrifter i Trøndelag

Deltakelse i logokonkurransen gir mulighet for premiering. De beste blir nominert til fylkesmesterskapet, mars 2021. Første frist for å sende inn bidrag er 02.10.20, andre frist 04.12.20, tredje frist 05.03.21!

 

Kriterier

Juryen vil bedømme innsendt logo etter følgende kriterier:

  • Logoen kan forstørres og forminskes

  • Logoen kan tegnes for hånd eller digitalt

  • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt

  • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste

  • Logoen gir et godt inntrykk

  • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett

Insiprasjon