Delta på konkurranse

For elevbedrifter i Trøndelag

Deltakelse i konkurranse gir mulighet for premiering. De beste bidragene blir nominert til fylkesmesterskapet, mars 2021. 

 

Beste logo

Juryen vil bedømme logoen etter følgende kriterier:

 • Logoen kan forstørres og forminskes

 • Logoen kan tegnes for hånd eller digitalt

 • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt

 • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste

 • Logoen gir et godt inntrykk

 • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett

Beste pitch

Juryen vil bedømme pitchen etter følgende kriterier:

 • Navn på EB, trinn og skole presenteres

 • Pitchen viser til et problem eller en utfordring

 • Pitchen fremhever bedriftens løsning

 • Personene som filmes er bevisst kroppsspråket, og kan manus utenatt. 

Beste reklamefilm

Juryen vil bedømme reklamefilmen etter følgende kriterier:

 • Reklamens varighet er på maks 1 minutt

 • Filmen fanger kundens oppmerksomhet

 • Filmen har et klart budskap og en god fortelling

 • Seerne skal forstå hva forretningsideen er

 • Filmen skaper interesse for bedriften / produktet

Beste digitale presentasjon

Det er mange mulige måter å lage en digital presentasjon på. Elevene med gullbillett/de som er utvalgt fra sin skole, kan sende inn digital presentasjon og melde seg på de konkurransene som er aktuelle for dem. Hvis de vil lage flere ulike for å spisse presentasjonen, kan de gjøre det, eller bruke den samme på alle de ulike konkurransene