Delta på konkurranser

For elevbedrifter i Trøndelag

Deltakelse i konkurranse for fylkesmesterskapet gir mulighet for premiering

 

BESTE
LOGO

1

Logoen bør designes digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. 

De tre beste logoene fra hver delfinale er automatisk med i konkurransen for beste logo i fylkesmesterskapet. Påmeldingsfrist delfinale er 26.03.2021!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra gjeldende punkter:

 • Logoen kan forstørres og forminskes

 • Logoen er stilisert og har ikke for mange detaljer

 • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt

 • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste

 • Logoen gir et godt inntrykk

 • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE SAMARBEID

I denne konkurransen vurderes samarbeidet for å skape et godt arbeidsmiljø og engasjement, samt dannelse av nettverk. Påmeldingsfrist 26. mars

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Gruppa har fordelt roller i bedriften og laget en god samarbeidsavtale.

 • Gruppa begrunner godt de valgene de har tatt.

 • Gruppa har laget nettverkskart, og viser til samarbeid med nettverk/sponsorer/mentorer.

 • Gruppa reflekterer godt med å vise til erfaringer rundt suksess og utfordringer, samt hvordan dette ble løst 

2

3

Hvordan har bedriften jobbet for å tiltrekke seg oppmerksomhet som ender med salg? påmeldingsfrist 26. mars.

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften begrunner valg av markedsføringselementer (logo, brosjyre, nettside, pitch, reklamefilm)

 • Elevbedriften informerer godt om, og begrunner hvordan de har markedsført produktet/tjenesten.

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE REKLAMEFILM

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har laget en god reklamefilm på under 1 minutt. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Filmen fanger kundens oppmerksomhet

 • Filmen har en god fortelling og et klart budskap

 • Filmen legger opp til at seerne forstår forretningsideen

 • Filmen bidrar til at man blir nysgjerrig på produktet/tjenesten.

 • Filmen tar utgangspunkt i AIDA(S)-modellen.

4

BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

5

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sosial og bærekraftig verdi. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

 • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø.

 • Bedriften jobber forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende.

 • Elevbedriften skal også ha fokus på at bedriften er økonomisk bærekraftig, og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

 • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ. 

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE SUNN

OG DIGG MAT

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

6

BESTE GRØNNE ENTREPRENØR

7

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE ØKONOMI

9

konkurransen for elevbedrifter med en økonomisk forretningssans og økonomisk forståelse. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften viser økonomisk forståelse og refleksjon rundt økonomisk bærekraft.

 • Elevbedriften viser til et budsjett basert på markedsundersøkelse(r).

 • Elevbedriften viser til et regnskap (dersom de har kommet så langt).

 • Elevbedriften viser til sponsorer og/eller startkapital, samt hva et eventuelt overskudd går til.

BESTE ELEVBEDRIFT

10

1

BESTE LOGO

Logoen bør designes digitalt, og skal være laget av, for eller til elevbedriften. 

De tre beste logoene fra hver delfinale er automatisk med i konkurransen for beste logo i fylkesmesterskapet. Påmeldingsfrist delfinale er 26.03.2021!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra gjeldende punkter:

 • Logoen kan forstørres og forminskes

 • Logoen er stilisert og har ikke for mange detaljer

 • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt

 • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste

 • Logoen gir et godt inntrykk

 • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Leveranse

Last opp logoen ved å klikke på "delta-knappen" og skriv om bakgrunnen for designet

OBS:  Last opp til konkurransene  dere skal være med på i samme skjema. Kun 1 innlevering!

BESTE SAMARBEID

Leveranse

Digitalt dokument som inneholder samarbeidsavtale, nettverkskart, rollefordeling og begrunnelse

I denne konkurransen vurderes samarbeidet for å skape et godt arbeidsmiljø og engasjement, samt dannelse av nettverk. Påmeldingsfrist 26. mars

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Gruppa har fordelt roller i bedriften og laget en god samarbeidsavtale.

 • Gruppa begrunner godt de valgene de har tatt.

 • Gruppa har laget nettverkskart, og viser til samarbeid med nettverk/sponsorer/mentorer.

 • Gruppa reflekterer godt med å vise til erfaringer rundt suksess og utfordringer, samt hvordan dette ble løst 

2

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE MARKEDSFØRING

3

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Hvordan har bedriften jobbet for å tiltrekke seg oppmerksomhet som ender med salg? påmeldingsfrist 26. mars.

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften begrunner valg av markedsføringselementer (logo, brosjyre, nettside, pitch, reklamefilm)

 • Elevbedriften informerer godt om, og begrunner hvordan de har markedsført produktet/tjenesten.

Leveranse

Digitalt dokument som inneholder ett eller flere av markedselementene, og som forklarer valg som er tatt 

BESTE REKLAMEFILM

Leveranse

Last opp link til Vimeo eller YouTube. NB. Husk GDPR-godkjenning! 

Konkurransen for dere som har laget en god reklamefilm på under 1 minutt. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Filmen fanger kundens oppmerksomhet

 • Filmen har en god fortelling og et klart budskap

 • Filmen legger opp til at seerne forstår forretningsideen

 • Filmen bidrar til at man blir nysgjerrig på produktet/tjenesten.

 • Filmen tar utgangspunkt i AIDA(S)-modellen.

4

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

5

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sosial og bærekraftig verdi. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

 • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø.

 • Bedriften jobber forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende.

 • Elevbedriften skal også ha fokus på at bedriften er økonomisk bærekraftig, og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

 • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ. 

Leveranse

Digitalt dokument og en film på maks 3 minutter. NB. Husk GDPR-godkjenning! 

BESTE SUNN

OG DIGG MAT

Leveranse

Digitalt dokument og en film på maks 3 minutter. NB. Husk GDPR-godkjenning! 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sunn og digg mat. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften tilbyr et produkt eller en tjeneste som kan bidra til at flere velger å spise sunt og viser forståelse for kostrådene.

 • Elevbedriften har fokusert på matglede (smak, trivsel, tilhørighet).

 • Elevbedriften har inkludert/vurdert FNs bærekraftsmål i sitt arbeid.

 • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

6

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE GRØNNE ENTREPRENØR

7

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på FNs bærekraftsmål om klima/miljø og grønn bærekraft. 

Påmeldingsfrist 26. mars

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften legger tydelig vekt på miljø og grønn bærekraft.

 • Elevbedriften har en helhetlig grønn profil fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering o.l)

 • Elevbedriften har fokus på miljøresultater, men er også økonomisk bærekraftig fokus.

Leveranse

Digitalt dokument og en film på maks 3 minutter. NB. Husk GDPR-godkjenning! 

BESTE INNOVASJON

Leveranse

Digitalt dokument med bilder/tegninger av prototype, app eller tjenestedesign

I denne konkurransen vil ideen grad av innovasjon vektlegges, ikke hvor langt dere har kommet i utviklingen av et reelt produkt/tjeneste. Deltakelse krever at elevbedriften har en prototype eller et tjenestedesign av idè. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Er ideen ny, eller satt i en ny sammenheng/videreutviklet?

 • Hvilken nytteverdi har ideen?

 • Er ideen så god at noen ville kjøpt/brukt den om den ble realisert?

 • Elevbedriften har tatt en grundig vurdering på hvem (bedrifter eller privatpersoner) som eventuelt kunne bidratt til å realisere løsningen.

8

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE ØKONOMI

9

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

konkurransen for elevbedrifter med en økonomisk forretningssans og økonomisk forståelse. Påmeldingsfrist 26. mars.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften viser økonomisk forståelse og refleksjon rundt økonomisk bærekraft.

 • Elevbedriften viser til et budsjett basert på markedsundersøkelse(r).

 • Elevbedriften viser til et regnskap (dersom de har kommet så langt).

 • Elevbedriften viser til sponsorer og/eller startkapital, samt hva et eventuelt overskudd går til.

Leveranse

Digitalt dokument

BESTE ELEVBEDRIFT

Premiering

 

1. plass: 1500 kr

2. plass: 1000 kr

3. plass: 750 kr 

Denne konkurransen kan man ikke melde seg på. Her tar juryen en avgjørelse basert på helheten. For å bli vurdert, må dere ha meldt dere på minst èn konkurranse.

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevene har god kunnskap om sitt eget produkt/tjeneste og ønsket målgruppe. 

 • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.

 • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive elevbedrift og er bevisste på hva de har lært.

 • Elevbedriften fremstår som et team, og med tydelig rollefordeling.

 • Elevbedriften har gjort seg nytte av omgivelser og nettverk 

10