Bli med på digitale konkurranser

For Elevbedrifter i Trøndelag

Deltakelse i disse konkurranse gir mulighet for premiering i Fylkesmesterskapet!

Påmeldingsfrist 14.mars 2022

 

Premie for 1,2 og 3.plass i alle konkurranser er: 

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

1

BESTE LOGO

Leveranse

Trykk på "DELTA HER!" øverst på denne siden og last opp logoen.

 

Fyll ut informasjon om bedriften og bakgrunnen for logodesignet i feltet 

Vår forretningside

Logoen bør designes digitalt, og skal være laget av, for eller til Elevbedriften. 

Påmeldingsfrist er 14.mars 2022!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra gjeldende punkter:

 • Logoen kan forstørres og forminskes

 • Logoen er stilisert og har ikke for mange detaljer

 • Logo i farger skal også fungere i svart/hvitt

 • Logoen gjenspeiler bedriftens vare/tjeneste

 • Logoen gir et godt inntrykk

 • Logoen skal ikke kunne forveksles med eksisterende logoer med opphavsrett

BESTE SAMARBEID

Leveranse

Trykk på "DELTA HER!" øverst på denne siden

og last opp 

digitale dokumenter i PDF som inneholder samarbeidsavtale, nettverkskart, rollefordeling og begrunnelser.

Fyll ut informasjon om bedriften i feltet Vår forretningside

I denne konkurransen vurderes samarbeidet for å skape et godt arbeidsmiljø og engasjement, samt dannelse av nettverk. 

Påmeldingsfrist er 14.mars 2022!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Gruppa har fordelt roller i bedriften og laget en god samarbeidsavtale.

 • Gruppa begrunner godt de valgene de har tatt.

 • Gruppa har laget nettverkskart, og viser til samarbeid med nettverk/sponsorer/mentorer.

 • Gruppa reflekterer godt med å vise til erfaringer rundt suksess og utfordringer, samt hvordan dette ble løst. 

2

3

BESTE SOSIALE MEDIA/REKLAME

Leveranse

Trykk på "DELTA HER!" øverst på denne siden og legg inn link til gruppas markedsføring på sosiale media 

Fyll ut informasjon om bedriften og bakgrunnen for valgene deres i feltet 

Vår forretningside

Hvordan har bedriften jobbet for å tiltrekke seg oppmerksomhet?

Påmeldingsfrist er 14.mars 2022!

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften viser til god aktivitet på sine sosiale medier

 • Elevbedriften informerer godt om, og begrunner hvorfor de har valgt f.eks nettside, Instagram, FB, TikTok eller lignende. 

 • Elevbedriften viser til sosiale medier som er oversiktlig, har god informasjon og gir et godt inntrykk til kunden. 

 • Elevbedriften har lagd en reklamefilm på under 1 minutt som fanger kundens oppmerksomhet, har et klart budskap, og er tydelig nok til at kunden forstår forretningsideen og har et fint estetisk uttrykk med god lyd og redigering. 

BESTE ØKONOMI

4

Leveranse

Trykk på "DELTA HER!" øverst på denne siden og last opp pdf dokumenter som viser til budsjett, regnskap og eventuelle sponsoravtaler. 

Fyll ut informasjon om bedriften i feltet Vår forretningside

Konkurransen for elevbedrifter med en økonomisk forretningssans og økonomisk forståelse. 

Påmeldingsfrist er 14.mars 2022!

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften viser økonomisk forståelse og refleksjon rundt økonomisk bærekraft.

 • Elevbedriften viser til et budsjett basert på markedsundersøkelse(r).

 • Elevbedriften viser til et regnskap (dersom de har kommet så langt).

 • Elevbedriften viser til sponsorer og/eller startkapital, samt hva et eventuelt overskudd går til.

light-glitter-paper-gold-stock-photography-flash-particle-background_edited.jpg

Info om premiering

Hver kategori har 3 pallplasseringer. Det vil si at man kan vinne flere premier om man er påmeldt flere konkurranser. Men husk, det er bedre å levere 1 knallgod enn mange som er halvgjort! 

Premier: 

1.premie    1000 kr 

2.premie      750 kr 

3.premie      500 kr 

Lurer du på noe?
Vi hjelper deg gjerne! 

Ola_Rønning_til_nett.jpg

OLA RØNNING

Avdeling sør

Tlf: 97 72 93 43

Siri korsnes.jpg

SIRI KORSNES

Avdeling sør

Tlf: 40 05 16 41

Ingjerd normal.PNG

INGJERD SKJEFSTAD

Avdeling sør

Tlf: 47 03 17 56

Lars Johan Hagen.jpg

LARS HAGEN

Avdeling sør

Tlf: 40 45 54 38

ARNE-ESPEN.jpg

ARNE ESPEN DILLAN

Avdeling nord

Tlf: 91 83 99 89