Lyst til å representere skolen på Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter i Trøndelag?

Hvordan melder vi oss på Fylkesmesterskapet? 

I sørlige del av Trøndelag er det så mange Elevbedrifter at vi må trekke ut noen som kan være med på City Syd 30.mars. Det vil si at dere har 3 valg: 

Valg 1

Inviter inn UE på ei skolemesse hvor dere står på stand og viser deres bedrift. Vi stiller med jury som gir GULLBILLETT til de som utmerker seg. Gullbillett gir direkte tilgang til messa på City Syd

Valg 2

For de som ikke har mulighet til å ha skolemesse kan man også søke om å få delta. Er du stolt av Elevbedriften og ønsker å delta? Søk da vel! 

Valg 3

Påmelding til moteshow for elever på Design & Redesign melder seg på via linken her: 

I nordlige del av Trøndelag holdes det egen messe på Alti Magneten 9.mars. Her kan alle Elevbedrifter være med. Ta kontakt med arne.dillan@ue.no for å bli med. 

Premiering

 

1. plass: 1500 kr

 

BESTE ELEVBEDRIFT

Denne konkurransen kan man ikke melde seg på. Her tar juryen en avgjørelse basert på helheten. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevene har god kunnskap om sitt eget produkt/tjeneste og ønsket målgruppe. 

 • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.

 • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive elevbedrift og er bevisste på hva de har lært.

 • Elevbedriften fremstår som et team, og med tydelig rollefordeling.

 • Elevbedriften har gjort seg nytte av omgivelser og nettverk 

BESTE GRØNNE ENTREPRENØR

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på FNs bærekraftsmål om klima/miljø og grønn bærekraft. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften legger tydelig vekt på miljø og grønn bærekraft.

 • Elevbedriften har en helhetlig grønn profil fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering o.l)

 • Elevbedriften har fokus på miljøresultater, men er også økonomisk bærekraftig fokus.

BESTE INNOVASJON

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

I denne konkurransen vil ideen grad av innovasjon vektlegges, ikke hvor langt dere har kommet i utviklingen av et reelt produkt/tjeneste. Elevbedriften har en prototype eller et tjenestedesign av idè. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Er ideen ny, eller satt i en ny sammenheng/videreutviklet?

 • Hvilken nytteverdi har ideen?

 • Er ideen så god at noen ville kjøpt/brukt den om den ble realisert?

 • Elevbedriften har tatt en grundig vurdering på hvem (bedrifter eller privatpersoner) som eventuelt kunne bidratt til å realisere løsningen.

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE MARKEDSFØRING OG STAND

Konkurransen for dere som legger sjela i en stand som er så estetisk fin at den trekker kunder! 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Estetisk uttrykk med gjennomført design
 • Standen er lagd med hensyn på bærekraft

 • Elevbedriften gir god informasjon på stand/SOME

 • Markedsføringen fører til mange kunder og god butikk

BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sosial og bærekraftig verdi. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

 • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø.

 • Bedriften jobber forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende.

 • Elevbedriften skal også ha fokus på at bedriften er økonomisk bærekraftig, og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

 • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ. 

BESTE SPISMERAV! #GrovtGrøntBlått

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sunn og digg mat. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften tilbyr et produkt eller en tjeneste som kan bidra til at flere velger å spise sunt og viser forståelse for kostrådene.

 • Elevbedriften har fokusert på matglede (smak, trivsel, tilhørighet).

 • Elevbedriften har inkludert/vurdert FNs bærekraftsmål i sitt arbeid.

 • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

BESTE MOTESHOW

Premiering

 

Beste moteshow 1000 kr

Beste WOW faktor 350 kr

Beste nytteverdi 350 kr

Beste redesign 350 kr 

Hver skole/klasse bør forberede et show som varer i maks 5 minutter. Lag et navn på konseptet og planlegg hvem som skal si hva.

Juryen vil legge vekt på:

 • Konseptet viser til et miljømessig problem
 • Showet viser til hva eller hvem de er inspirert av
 • Har en god introduksjon til hver deltager og produkt med forklaring av antrekk og begrunnelse av materialer og historien bak designet. 

Ola_Rønning_til_nett.jpg

OLA RØNNING

Avdeling sør

Tlf: 97 72 93 43

Siri korsnes.jpg

SIRI KORSNES

Avdeling sør

Tlf: 40 05 16 41

Ingjerd normal.PNG

INGJERD SKJEFSTAD

Avdeling sør

Tlf: 47 03 17 56

Lars Johan Hagen.jpg

LARS HAGEN

Avdeling sør

Tlf: 40 45 54 38

ARNE-ESPEN.jpg

ARNE ESPEN DILLAN

Avdeling nord

Tlf: 91 83 99 89