Lyst til å representere skolen på ei felles messe for alle elevbedrifter i Trøndelag?

Gå for GULLBILLETT på skolemessa deres!

Premiering

 

1. plass: 1500 kr

2. plass: 1000 kr

3. plass: 750 kr 

BESTE ELEVBEDRIFT

Denne konkurransen kan man ikke melde seg på. Her tar juryen en avgjørelse basert på helheten. For å bli vurdert, må dere ha fått GULLBILLETT av UE. Gullbillett kan man få ved å invitere UE på skolemesse. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevene har god kunnskap om sitt eget produkt/tjeneste og ønsket målgruppe. 

 • Elevbedriften har markedsført seg på en god og tydelig måte.

 • Elevbedriften viser god kunnskap om det å drive elevbedrift og er bevisste på hva de har lært.

 • Elevbedriften fremstår som et team, og med tydelig rollefordeling.

 • Elevbedriften har gjort seg nytte av omgivelser og nettverk 

BESTE GRØNNE ENTREPRENØR

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på FNs bærekraftsmål om klima/miljø og grønn bærekraft. 

For å bli vurdert, må dere ha fått GULLBILLETT av UE. Gullbillett kan man få ved å invitere UE på skolemesse. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften legger tydelig vekt på miljø og grønn bærekraft.

 • Elevbedriften har en helhetlig grønn profil fra produksjon til salg (råvarer, emballasje, avfallshåndtering o.l)

 • Elevbedriften har fokus på miljøresultater, men er også økonomisk bærekraftig fokus.

BESTE INNOVASJON

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

I denne konkurransen vil ideen grad av innovasjon vektlegges, ikke hvor langt dere har kommet i utviklingen av et reelt produkt/tjeneste. Elevbedriften har en prototype eller et tjenestedesign av idè. 

For å bli vurdert, må dere ha fått GULLBILLETT av UE. Gullbillett kan man få ved å invitere UE på skolemesse. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Er ideen ny, eller satt i en ny sammenheng/videreutviklet?

 • Hvilken nytteverdi har ideen?

 • Er ideen så god at noen ville kjøpt/brukt den om den ble realisert?

 • Elevbedriften har tatt en grundig vurdering på hvem (bedrifter eller privatpersoner) som eventuelt kunne bidratt til å realisere løsningen.

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

BESTE MARKEDSFØRING OG STAND

Konkurransen for dere som legger sjela i en stand som er så estetisk fin at den trekker kunder! For å bli vurdert, må dere ha fått GULLBILLETT av UE. Gullbillett kan man få ved å invitere UE på skolemesse. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Estetisk uttrykk med gjennomført design
 • Standen er lagd med hensyn på bærekraft

 • Elevbedriften gir god informasjon på stand/SOME

 • Markedsføringen fører til mange kunder og god butikk

BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sosial og bærekraftig verdi. 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften har bevisst tatt tak i et sosialt/samfunnsmessig problem lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

 • Elevbedriften jobber for at målgruppen får det bedre innen trivsel, helse, klima eller miljø.

 • Bedriften jobber forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og/eller samfunnsbyggende.

 • Elevbedriften skal også ha fokus på at bedriften er økonomisk bærekraftig, og kan vise til ett eller flere av FNs bærekraftsmål.

 • Elevbedriften har en tydelig lagånd når det gjelder arbeidsfordeling, samarbeid og initiativ. 

BESTE SPISMERAV!

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

2. plass: 750 kr

3. plass: 500 kr 

Konkurransen for dere som har en forretningsmodell med spesiell vekt på sunn og digg mat. 

For å bli vurdert, må dere ha fått GULLBILLETT av UE. Gullbillett kan man få ved å invitere UE på skolemesse. 

 

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering ut i fra følgende punkter:

 • Elevbedriften tilbyr et produkt eller en tjeneste som kan bidra til at flere velger å spise sunt og viser forståelse for kostrådene.

 • Elevbedriften har fokusert på matglede (smak, trivsel, tilhørighet).

 • Elevbedriften har inkludert/vurdert FNs bærekraftsmål i sitt arbeid.

 • Elevbedriften har fokus på nyskaping og kreativitet.

BESTE MOTESHOW

Premiering

 

1. plass: 1000 kr

3 individuelle gavekort til de som imponerer mest 

Hver skole/klasse bør forberede et show som varer i maks 5 minutter. Lag et navn på konseptet og planlegg hvem som skal si hva.

Juryen vil legge vekt på:

 • Konseptet viser til et miljømessig problem
 • Showet viser ti hva eller hvem de er inspirert av
 • Har en god introduksjon til hver deltager og produkt med forklaring av antrekk og begrunnelse av materialer og historien bak designet. 

Ola_Rønning_til_nett.jpg

OLA RØNNING

Avdeling sør

Tlf: 97 72 93 43

Siri korsnes.jpg

SIRI KORSNES

Avdeling sør

Tlf: 40 05 16 41

Ingjerd normal.PNG

INGJERD SKJEFSTAD

Avdeling sør

Tlf: 47 03 17 56

Lars Johan Hagen.jpg

LARS HAGEN

Avdeling sør

Tlf: 40 45 54 38

ARNE-ESPEN.jpg

ARNE ESPEN DILLAN

Avdeling nord

Tlf: 91 83 99 89