Info om digitalt fylkesmesterskap

På grunn av Covid-19 må vi tenke nytt rundt Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2021. Tidligere år har vi samlet alle ungdomsbedriftene på Magneten i Levanger, og selv om vi ikke vet hvordan smittesituasjonen er i mars, har vi god grunn til å tro at å samle elever og næringsliv på tvers av skoler og kommuner til et fysisk arrangement ikke er et alternativ i 2021.


Fylkesmesterskapet blir derfor digitalt, og vi jobber frem et konsept for mesterskapet som vi håper blir godt mottatt og som skaper engasjement. Alle detaljer er ikke landet enda, og vi har fortsatt avklaringer som må gjøres. Vi vil likevel gå ut med det vi vet så langt, slik at dere kan forberede dere.

Festsendingen 10. mars 2021 blir både streamet på digitale flater og sendt på Trønder-TV!

 

All oppdatert informasjon vil bli lagt inn her og i kalenderen på UE.no. 

Konkurranser

Vi følger konkurransene som tilbys under NM for ungdomsbedrifter, og har i tillegg to lokale konkurranser: Beste reklamefilm og beste logo.

 

Nytt for året er også konkurransen «Jord-Fjord-Bord»-prisen. Denne prisen erstatter gastronomiprisen, og åpner for naturbruk i tillegg til restaurant- og matfag.

Konkurransene under FMUB2021 er:

 

 • UE Alumnis lederskapspris

 • Beste Markedsføring

 • Beste Yrkesfaglige bedrift

 • Jord-Fjord-Bord-prisen

 • Beste forretningsplan

 • Beste sosiale entreprenør

 • Bærekraftsprisen – i samarbeid med Storebrand

 • Beste samarbeid med næringslivet

 • Innovasjonsprisen

 • Beste kundeopplevelse på nett

 • Størst verdiskapingspotensial

 • Beste HR-bedrift

 • Beste regnskap – i samarbeid med spleiselaget

 • Beste logo

 • Beste reklamefilm

 • Beste Ungdomsbedrift

Juryering og gjennomføring

Det blir rene innsendingskonkurranser under Fylkesmesterskapet 2021. Juryeringen vil skje på bakgrunn av innsendt materiell (videopitch og skrevne bidrag). 10 bedrifter i hver konkurranse går videre til intervju.

Det skal lages en videopitch som er felles for alle konkurransene. Videopitchen skal presentere bedriften og produktet/tjenesten deres. Videoen skal være på maks 2 minutter.

Det vil bli gjennomført intervju i alle konkurransene bortsett fra beste reklamefilm, beste forretningsplan, beste kundeopplevelse på nett, og beste logo.

Ti bedrifter kommer videre til intervju med jury i hver kategori. Alle bedrifter skal inn på minst ett intervju.

Første- og andreplassen i hver konkurranse går videre til NM (NB: gjelder ikke beste logo eller beste reklamefilm).

Premieutdeling

Vi ønsker å lage en festsending som alle ungdomsbedrifter i hele fylket kan følge samtidig. Dette skjer 10. mars 2021. Vi skal feire prestasjoner, vise frem bredden av ungdomsbedrifter i hele fylket, dele ut premier, og skape feststemning, engasjement og glede! 

Kanskje kan ungdomsbedriftene ved hver skole samles og se festsendingen sammen, hvis smittesituasjonen tillater det.

Festsendingen blir streamet på digitale flater, men vi har også inngått avtale med Trønder-TV. 

Dette vil si at festsendingen også blir sendt på god, gammledags lineær-TV! Det gir familie og venner og andre rundt dere muligheten til å se dere hjemme i stua.

I tillegg vil alle reklamefilmene som blir sendt inn i "Beste reklamefilm" bli sendt i reklamepausene i kanalen. 

Frister

Frist for påmelding innsending av bidrag er senest onsdag 10. februar 2021 klokken 14.00.

Her er konkurransekriteriene

Påmeldingen skjer via skjema på Airtable, og linken er her:

LINK TIL PÅMELDING

Innleveringen skal bestå av følgende:

- En videopitch (maks 2 minutter).
- Ett bilde av de ansatte i ungdomsbedriften (gjerne med produktet). Det er lov å laste opp flere bilder. Sendes til alle konkurransene dere melder dere på.
- Skriftlig materiell tilpasset per konkurranse.

Se også hver konkurranses spesifikke kriterier.

 

Videopitchen er felles for alle konkurranser, og skal lastes opp på Youtube eller lignende.

Vi ber om forståelse for at dette er en ny måte å gjennomføre Fylkesmesterskapet på, og at vi ikke har alt klart akkurat nå. Om dere har spørsmål som dukker opp underveis vil vi gjøre alt vi kan for å svare på de. Vi skal gjøre alt vi kan for å holde dere oppdatert! Det viktigste for oss er at vi får til å feire alle de flotte ungdomsbedriftene i hele Trøndelag fylke!

Om dere har spørsmål eller innspill kan dere sende dette til trondelag@ue.no, eller ta kontakt med din UE-rådgiver.