Info om digitalt fylkesmesterskap

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (FMUB) har som kjent blitt avlyst i fysisk form pga. COVID-19. Selv om det fysiske arrangementet er avlyst kjører vi nå digital drakt. Ungdommene som skulle deltatt skal nå få muligheten til å konkurrere likevel og vise frem bedriftene sine. Vi skal selvsagt kåre fylkets beste ungdomsbedrifter på tross av denne situasjonen.

 

Konkurranseklassene endres fra 18 til 15 kategorier.

Det vil nomineres 6 bedrifter i hver kategori som blir kalt inn til videointervju med jury. Det deles ut 1., 2. og 3. plass i kategoriene. Om det er fire eller mindre påmeldte bedrifter i en kategori, vil det kun bli delt ut en 1.-plass.

 

«Beste kundeopplevelse på nett» og «beste forretningsplan» er forhåndsjuryert, og dere trenger ikke laste opp pitch for disse.

 

VIKTIG INFO:

Ungdomsbedrifter skal ikke møtes fysisk for å lage pitch. Vi oppfordrer til bruk av videokonferanseverktøy som Microsoft Teams eller Zoom for å lage pitch.

 

For at vurderingsgrunnlaget skal bli bedre og mer rettferdig ønsker vi nå at elevene sender inn en videopitch på inntil tre minutter, i hver av konkurransene de har meldt seg på i som fortsatt gjennomføres (gjelder ikke «beste kundeopplevelse på nett» og «beste forretningsplan»).

 

Filene skal være i et format som kan spilles av i de fleste standardavspillere, slik som .AVI eller .MP4. Ellers velger dere selv hvordan pitchen skal struktureres, og hvor mange i bedriften som skal være med på den.

 

 

Hvis ungdomsbedriftene ikke leverer inn videopitch i de konkurransene de har meldt seg på i, vil dette si at de meldes av konkurransen og det skriftlige bidraget vil ikke bli vurdert.

 

 

Om det er noen ungdomsbedrifter som ikke har meldt seg på i nevnte konkurranser, men fortsatt ønsker å delta åpner vi også for dette.

Da må de sende inn både en videopitch og et skriftlig dokument. Sjekk frister for innsendelse under hver enkelt konkurranse, eller via sjekklisten på side 9. For kriterier til innsendt dokument, se kriteriene sendt ut tidligere.

 

Vi oppfordrer også alle bedrifter til å begynne å forberede seg på intervjurunden. Det er kort tid mellom slipp av finalister og intervjuene begynner, og alle bedrifter må være forberedt på å stille til intervju mandag 30. og tirsdag 31. mars.

Tidsplan for intervjuer vil bli satt via loddtrekning. Det vil bli tatt hensyn til eventuelle bedrifter som skal i flere intervju, slik at vi unngår at disse intervjues samtidig.

Det konkurreres i følgende kategorier:

1. Beste markedsføring

3. BI-prisen for beste salgs- og servicebedrift

5. Beste yrkesfaglige bedrift

6. Proneos pris for beste samarbeid med næringslivet

7. Beste sosiale entreprenør

8. Storebrands bærekraftspris

9. Innovasjonsprisen

10. Tindveds pris for beste kulturbedrift

11. Beste landbruks- eller fiskeribaserte produkt

12. Sparebank1 SMNs pris for beste forretningsplan

13. Beste kundeopplevelse på nett

14. Størst verdiskapingspotensial

15. Beste HR-bedrift/team
16. Skatteetatens regnskapspris (OBS! Se endrede kriterier!)

17. Beste ungdomsbedrift Trøndelag Nord

18. Beste ungdomsbedrift Trøndelag Sør