Det konkurreres i følgende kategorier:

1. Beste markedsføring

3. Beste salgs- og servicebedrift

5. Beste yrkesfaglige bedrift

6. Proneos pris for beste samarbeid med næringslivet

7. Beste sosiale entreprenør

8. Storebrands bærekraftspris

9. Innovasjonsprisen

10. Tindveds pris for beste kulturbedrift

11. Beste landbruks- eller fiskeribaserte produkt

12. Sparebank1 SMNs pris for beste forretningsplan

13. Beste kundeopplevelse på nett

14. Størst verdiskapingspotensial

15. Beste HR-bedrift/team

16. Skatteetatens regnskapspris (OBS! Se endrede kriterier)

17. Beste ungdomsbedrift Trøndelag Nord

18. Beste ungdomsbedrift Trøndelag Sør