decorators-robots-repaints-the-wall-of-t

KONKURRANSEINFO

FOR 4.TRINN 

I TRØNDELAG

Meny

 

BESTE KREATIVE OG NYSKAPENDE LØSNING

JURYEN VIL VEKTLEGGE FØLGENDE

 • Det forventes ikke at løsningen de har valgt er gjennomførbar i praksis per dags dato (men kanskje om 20 – 100 år?). Det forventes heller ikke at de kan regne med effekt, kraft, arbeid osv. eller oppgi nøyaktige tall og størrelser.

 • Kreativitet og innovasjon teller like mye som faglig forståelse. Det betyr ikke nødvendigvis at de må finne opp en helt ny teknologi, men at det skal premieres jo mer de har tenkt utover de mest opplagte løsningene.

 • Å bruke kjent teknologi med en ny «vri», eller kombinere kjente løsninger på en ny måte, er også kreativt.

 • Det forventes ikke at løsningen deres skal være praktisk gjennomførbar, men elevene bør ha en forklaring på hvordan de tenker at det skal fungere. Denne forklaringen trenger ikke være realistisk, men den bør være naturfaglig basert. Det bør for eksempel ikke involvere magi eller kun en henvisning til at «dette vil gå an i fremtiden» uten noen nærmere tanker om hvordan.

 • Elevene skal være tydelig på hvilke problemer løsningen deres løser.

 • Løsningen skal være så bærekraftig som mulig.

BESTE MODELL, HELHETLIG INNTRYKK OG STAND

JURYEN VIL VEKTLEGGE FØLGENDE

 • Presentasjonen skal inneholde: navn på oppfinnelsen, hvilket samfunnsproblem løser oppfinnelsen og hvordan fungerer oppfinnelsen.  Det er positivt hvis elevene sier noe om standen sin og hva de har lært gjennom uken.

 • Det veier positivt hvis alle på gruppa deltar i presentasjonen.

 • Presentasjonen skal helst forklare alle deler av løsningen på en strukturert og forståelig måte.

 • Elevene viser gjennom presentasjonen og i svar på spørsmål at de forstår innholdet i det de forteller.

 • Det bør forventes at de har satt seg ekstra inn i den spesifikke teknologien de har valgt. Faguttrykk og begreper de selv velger å bruke, bør de også kunne forklare på et aldersadekvat nivå.

 • Med en gjennomtenkt løsning menes at elevene kan begrunne hvorfor de har valgt løsningen sin. Har de tatt hensyn til for eksempel lokale ressurser og forhold, økonomi eller andre praktiske eller samfunnsmessige hensyn, vil det trekke opp inntrykket av en gjennomtenkt løsning.

 • Estetisk uttrykk: utforming og kobling til løsningen på problemet.

 • Er det en klar sammenheng mellom oppfinnelsen, standen, logoen og navnet på oppfinnelsen?

 • Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill.

PUBLIKUMSPRISEN

JURYEN VIL VEKTLEGGE FØLGENDE

 • Publikum stemmer på sin favoritt. 

 

GRUNNSKOLETEAMET

Ola_Rønning_til_nett.jpg

OLA RØNNING

Avdeling sør

Regine Berglund.jpg

REGINE BERGLUND

Avdeling sør

Ingjerd normal.PNG

INGJERD SKJEFSTAD

Avdeling sør

Tlf: 47 03 17 56

ARNE-ESPEN.jpg

ARNE ESPEN DILLAN

Avdeling nord

Tlf: 91 83 99 89