Info om regnskapsprisen

Regnskapsprisen kommer til å gjennomføres med noen endrede kriterier.

Vi har forståelse for at ikke alle har mulighet til å digitalisere regnskapspermen sin. 

Dere trenger ikke sende inn pitch til regnskapsprisen.

 

Kriteriene og innsending av materiell:  

 1. Vi ønsker alt regnskapsmateriale dere har som er tilgjengelig, (digitalisert/scannet) men krever ikke noe ekstra. Bilagene som f.eks. er i perm skjønner vi at vi ikke kan få.

 2. Men vi ønsker at dere beskriver hvilken rutine dere har hatt når de har registrerer og konterer bilagene.

 3. Finalist-UBene får 10-15 min til intervju.

 

De vanlige kriteriene til regnskapsprisen brukes, men med mindre krav til bilagsdokumentasjon. 

 

Vurderingene av ungdomsbedriftens regnskap bygger på finansregnskapet til bedriften og særlig framheves følgende kriterier:

 • Bilagshåndtering: Er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?

 • Oversiktlig: Er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?

 • Kasse- og kontantregistrering: Er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?

 • Sluttregnskap: Er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse

 

Om dere ikke har sendt inn dette tidligere, eller ønsker å oppdatere innsendt materiell, må dere sende inn følgende:

Ungdomsbedriften må sende inn en beskrivelse (maks 5 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Beste regnskap i samarbeid med Spleiselaget».

 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.

 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.

 • Informasjon om forretningsideen, samt en kort beskrivelse av driften.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse. Oppstillingen kan være mer detaljert dersom driften krever det.

 • Informasjon om hva dere har lært av å føre regnskap med utgangspunkt i kriteriene (bilagshåndtering, oversiktlig, kasse- og kontantregistrering og sluttregnskap).

 • Informasjon om hvilket system som er benyttet for regnskapsførselen (Excel-arket i UB-løypa, Visma eAccounting eller annet regnskapssystem).

 

I tillegg må bedriften levere inn følgende elektronisk, dette også så fort som mulig men senest torsdag 26. mars.

 • Oppdatert regnskapsoppstilling som viser resultat og balanse.

 • regnskap/bokføring med alle transaksjoner, sammen med avstemminger av bank og kasse mv.

 • Bilagene som f.eks. er i perm skjønner vi at vi ikke kan få. Men vi ønsker at de beskriver hvilken rutine dere har når de registrerer og konterer bilagene.

  

Beskrivelsen, regnskap m/evt. bilag (beskrivelse av bilagshåndtering) og evt. intervju danner hovedgrunnlaget i juryens vurdering.