Påmelding
Innlevering av bidrag
Alle bidragene til konkurransene lastes opp via linkene under hver konkurranse. Ikke lukk siden hvis den bruker tid på å laste, spesielt hvis dere har flere filer som lastes opp samtidig. Mange av pitchene dere skal laste opp kan ofte være store filer. Vær tålmodige. Det vil bli sendt ut en bekreftelse på hvilke konkurranser dere har sendt inn bidrag i når fristen er ute.
Fristen er torsdag 26. mars klokken 18.00. Det som leveres etter dette vil ikke bli vurdert, da juryarbeidet starter rett etter fristen går ut. Vi anbefaler alle å være ferdige med innlevering noen timer før frist, i tilfelle tekniske problemer. 

Viktig info! Alle bidragene må navngis som følger:

“Navn på konkurranse_Navn på UB”  
Eks. “Beste sosiale entreprenør_Care UB”

 

Er filene for store til å lastes opp i mappen kan de sendes via www.wetransfer.com til dea.klinkby@ue.no.

Filene skal være i et format som kan spilles av i de fleste standardavspillere, slik som .AVI eller .MP4. Ellers velger dere selv hvordan pitchen skal struktureres, og hvor mange i bedriften som skal være med på pitchen.

Hvis bedriftene ikke leverer inn videopitch i de konkurransene de har meldt seg på i, vil dette si at de meldes av konkurransen og det skriftlige bidraget vil heller ikke bli vurdert i de tilfellene hvor det er levert inn.

For deltagere i beste regnskap
Vi har forståelse for at ikke alle sitter på en digital løsning av regnskapspermen, og dette kommer juryen til å ta hensyn til i juryeringen. 

Her kommer det nye kriterier og krav for innsending av digitalt regnskapsmateriell.

FOR UNGDOMSBEDRIFTER

1.

Beste Markedsføring

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars

INNLEVERING HER

3.

Beste salgs- og servicebedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

5.

Beste yrkesfaglige bedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

6.

Proneos pris for
Beste samarbeid med næringslivet

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

7.

Beste sosiale entreprenør

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

8.

Storebrands bærekraftspris

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

9.

Innovasjonsprisen

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars

INNLEVERING HER

10.

Tindveds pris for
Beste kulturbedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

11.

Beste landbruks- eller fiskeribaserte produkt

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

14.

Størst verdiskapingspotensial

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars

INNLEVERING HER

15.

Beste HR-bedrift/team

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER

16.

Skatteetatens regnskapspris

Send inn så mye dere har digitalt (regnskapsark, digital bokføring, etc.).

Se informasjon om regnskapsprisen for hva dere skal laste opp.

Frist 26. mars.

INNLEVERING HER

16./

17.

Beste Ungdomsbedrift

Videopitch på maks tre minutter innen 26. mars.

INNLEVERING HER