Oversikt over vinnere

Beste landbruk- eller fiskeribaserte produkt

1. plass: SalmoTech UB

BI-prisen for beste salgs- og servicebedrift

1. plass: Humblebee UB

2. plass: Lær lett UB

3. plass: Asey UB

Sparebank1 SMNs pris for beste forretningsplan

1. plass: Humblebee UB

2. plass: Bry deg UB

3. plass: Ex Nihilo UB

Beste sosiale entreprenør

1. plass: Lær Lett UB

2. plass: Humblebee UB

3. plass: NorKan UB

Tinveds pris for beste kulturbedrift

1. plass: Lær Lett UB

2. plass: Asey UB

3. plass: NorKan UB

Beste markedsføring

1. plass: Humblebee UB

2. plass: NorKan UB

3. plass: Safe and sound UB

Beste yrkesfaglige bedrift

1. plass: Asey UB

2. plass: Easy Active UB

3. plass: Safe Cow UB

Skatteetatens regnskapspris

1. plass: Clean Air UB

2. plass: SalmoTech UB

3. plass: Alt håp er UTE UB

Proneo-prisen for beste samarbeid med næringslivet

1. plass: SalmoTech UB

2. plass: Storken Media UB

3. plass: Current UB og Easy Active UB

Storebrands bærekraftspris

1. plass: Clean Air UB

2. plass: NorKan UB

3. plass: Safe Turf Perform UB

Beste kundeopplevelse på nett

1. plass: Humblebee UB

2. plass: Clean Air UB

3. plass: Asey UB

Innovasjonsprisen

1. plass: Safe and Sound UB

2. plass: Current UB

3. plass: Clean Air UB

Størst verdiskapingspotensial

1. plass: SalmoTech UB

2. plass: Clean Air UB

3. plass: Asey UB

Beste HR-bedrift/team

1. plass: Clean Air UB

2. plass: FoodNizer UB

3. plass: Current UB

Beste ungdomsbedrift nord

1. plass: H2O UB

2. plass: Storken Media UB

3. plass: Pioner UB

Beste ungdomsbedrift sør

1. plass: Current UB

2. plass: Lær Lett UB

3. plass: Safe and Sound UB

Disse bedriftene går videre til NM:

Current UB

H2O UB

Humblebee UB

Safe and Sound UB

Storken Media UB

Lær Lett UB

Asey UB

Easy Active UB

SalmoTech UB

Clean Air UB