TIDSSKJEMA FOR INTERVJU
OVERSIKT OVER INTERVJUDAGER

MANDAG 1. MARS

Jord-fjord-bord-prisen

Innovasjonsprisen

Beste HR-bedrift 

Beste ungdomsbedrift - førstegangsintervju

TIRSDAG 2. MARS

Beste yrkesfaglige bedrift

Beste regnskap

Beste HR-bedrift

ONSDAG 3. MARS

Beste markedsføring

Bærekraftsprisen - i samarbeid med Storebrand

Beste ungdomsbedrift - finaleintervju

FREDAG 5. MARS

Beste sosiale entreprenør

Beste samarbeid med næringsliv

Størst verdiskapingspotensial

UE Alumnis lederskapspris