Velkommen til

SMART REMIDT-SKOLEN

FOR 4.TRINN 

I TRØNDELAG

 

Meny

lurven3.png

Remidt-skolen er delt inn i tre faser

Smart-bilde-4.jpg

Fase 1

Idejakt

I denne fasen skal elevene bli introdusert or tematikken. Elevene skal i grupper forbereder seg til oppdraget de får fra ReMidt. Her skal elevene utarbeide problemstillingen og skissere mulige løsninger på fremtidens kildesortering. Dette skal de gjøre individuelt og i grupper. 

Det er viktig å la elevene bruke tid i denne fasen for å bli motivert til å identifisere problemer knyttet til avfall som de ønsker å finne løsninger på.

SMart-Bilde-5.jpg

Fase 2

Prototype

Elevene velger ut en løsning som de ønsker å fordype seg i, det må lages en plan for hvordan løsningen kan realiseres. Til slutt skal elevene lage en prototype av løsningen.

Smart-Bilde-6.jpg

Fase 3

Presentasjon

Elevene skal i denne fasen forberede seg på å presentere løsningen de har kommet frem til.

child-with-toy-virtual-reality-headset-P

Tilbakemelding fra elever

"Vi fikk være ordentlige oppfinnere!"

"Det var bra å samarbeide"

 

"Ble bedre kjent med dem på gruppa, for noen av dem leker vi ikke med så ofte til vanlig."

 

"Vi fikk bruke hodet til å tenke, ikke bare skrive og lese"

child-pretend-to-be-businessman-PJTG5GY.

Tilbakemelding fra elever

"Gøy å gjøre noe annet, annerledes enn vanlig skole."

"Lærerikt på en artig måte; både det å samarbeide og løse problem og finne ut hvordan vi kan kildesortere mer og bedre!"

kid-playing-with-jet-pack-at-home-PPZZBC

«Så deilig med ferdig opplegg og øvelse til neste års læreplan. Ønsker å kunne bruke 2 måneder slik at jeg virkelig får brukt mine fag inn i opplegget!»

Lærer, Evjen skole 2019

Gjennom SMART trener vi på å utvikle våre ferdigheter

bærekraft-ring.png

Bærekraftig utvikling

 • Skape noe 

 • Kreativ muskel

 • Ide

 • Utvikling

 • Problemløsning

 • Gode samfunnsløsninger

 • Klima- og miljøløsninger

 • Tenke kritisk og vurdere

 • Nytenking

 • Teknologi

 • Verdiskapning

Verden starter her, i nærområdet vårt, der vi bor.

 

Det er i lokalsamfunnet vi må inspirere og engasjere folk til å bli med på et miljøløft.

 

Elevene skal opparbeide seg kunnskap om lokalsamfunnet og utvikle egen kreativitet for å bidra til positive forandringer for seg selv og andre i nærmiljøet under ReMidt-skolen.

 

ReMidt-skolen motiverer unge til å jobbe med problemløsning ut i fra egne valg og miljøinteresser. Gjennom en kreativ prosess skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering, utvikle ideer og realisere løsninger med nytte og verdi for andre i fremtiden. Elevene skal lage en modell som beskriver ideene og presentere dette for et publikum. 

 

SMART handler i korte trekk om veien fra idé til løsning.

 

SMART er entreprenørskap i praksis!

elementary-school-kids-stand-in-corridor

GRUNNSKOLETEAMET

 
Ola_Rønning_til_nett.jpg

OLA RØNNING

Avdeling sør

Tlf: 97 7 2 93 43 

Siri korsnes.jpg

SIRI KORSNES 

Avdeling sør

Tlf: 40 05 16 41

Ingjerd normal.PNG

INGJERD SKJEFSTAD

Avdeling sør

Tlf: 47 03 17 56

ARNE-ESPEN.jpg

ARNE ESPEN DILLAN

Avdeling nord

Tlf: 91 83 99 89