PROGRAM
10. FEBRUAR
14:00
Frist for innlevering og påmelding
12.-16. FEBRUAR
Juryen starter arbeidet
19. FEBRUAR
10:00
Slipp av intervjutidspunkt
Denne dagen får dere og lærerne beskjed om hvilke intervju dere skal inn i, og når dere skal inn i intervjuene. Dette kommer på mail til alle.
10 bedrifter i hver konkurranse går videre til intervju. Fire konkurranser har ikke intervju. Bedriftene får tilsendt intervjutidspunkt.
Alle ungdomsbedrifter skal inn i minst ett intervju.
Se gjennomføring for mer info.
1.- 5. MARS
Intervjurunder
10. MARS
12:00-13:00
Festsending og premieutdeling for ungdomsbedriftene
Sendes på Trønder-TV og streames på nett.