PROGRAM
26. MARS
18:00
Frist for innlevering av pitch
30. MARS
09:30
Slipp av finalister i konkurransekategorier
Slippes på Facebook (UE Trøndelag) og nettside.
Finalister får også mail om finaleplass.
30. OG 31. MARS
10.30-12.30
Intervjuer for finalister
Tidsplan for intervju her
Intervju gjennomføres via Zoom.us
3. APRIL
11:00 - 12:00
Prisutdeling for ungdomsbedriftene
Facebook Premiere
Link kommer