TIDSSKJEMA FOR INTERVJU
MANDAG 30. MARS
10.30-12.30
Intervjuer for finalister 
Beste Yrkesfaglige Bedrift
Storebrands Bærekraftspris
Beste HR-bedrift/team
Beste kulturbedrift
Beste landbruks- eller fiskeribaserte produkt
Størst verdiskapingspotensial
Skatteetatens regnskapspris
Beste UB Sør
TIRSDAG 31. MARS
09.30-11.30
Intervjuer for finalister
Proneo-prisen for beste samarbeid med næringsliv (OBS! Annet intervjutidspunkt!)
Innovasjonsprisen
Beste Markedsføring
BI-prisen for beste Salg- og servicebedrift
Beste Sosiale Entreprenør
Beste UB Nord
10.30-12.30
Informasjon til finalister
Alle intervjuene i hver kategori går fra 10.30 - 12.30, bortsett fra beste samarbeid med næringsliv, som går fra 09.30-11.30.
Se egen oversikt på mail for tidspunktet dere har blitt tildelt. Dere får opp til 15 minutter pr intervju. Det er lagt inn 5 minutter mellom hvert intervju. 

Tidspunktene er som følger:
10.30 - Intervju 1
10.50 - Intervju 2
11.10 - Intervju 3
11. 30 - Intervju 4
11.50 - Intervju 5
12.10 - Intervju 6